پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخدسته بندی: پرسش ها
موفقیت
پاسخ داده شدهسیمین پاسخ 2 ساعت قبل  • 
15 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
انرژی مثبت کمتر از معجزه نیست
پاسخ داده شدهsafariparisa123456 پاسخ 51 سال قبل  • 
15 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
کنکور – پزشکی – موفقیت – خواستن
پاسخ داده شدهsafariparisa123456 پاسخ 23 ساعت قبل  • 
16 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
بی انگیزگی و اهمال کاری
پاسخ داده شدهsafariparisa123456 پاسخ 23 ساعت قبل  • 
16 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
کاریابی
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 23 ساعت قبل  • 
20 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
برای سنین 16 تا 20 سال چه پیشنهادی دارین
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 23 ساعت قبل  • 
21 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
تکرار هرروز
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 23 ساعت قبل  • 
14 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مانع موفقیت من
پاسخ داده شدهفرانک پاسخ 23 ساعت قبل  • 
15 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
انعطاف پذیری
پاسخ داده شدهB.fh پاسخ 23 ساعت قبل  • 
25 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
اندازه ی گریه
پاسخ داده شدهsafariparisa123456 پاسخ 4 روز قبل  • 
21 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
عشق
پاسخ داده شدهsafariparisa123456 پاسخ 4 روز قبل  • 
17 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
پیشرفت در ورزش و درآمد ثروت از آن
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 4 روز قبل  • 
19 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
نحوه درخواست دوستی
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 4 روز قبل  • 
17 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
نداشتن اعتماد به نفس
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 4 روز قبل  • 
27 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
قبول شدن دانشگاه
پاسخ داده شدهسیمین پاسخ 4 روز قبل  • 
24 نمایش2 پاسخ0 امتیاز