در قسمت 30 هنر زندگی کردن ، شما می آموزید چگونه شما باید به کاریزمایی برسید که دیگران را تحت تاثیر قرار دهید و چطور یک شخص کاریزماتیک و تاثیر گذار باشید.