پرسش و پاسخ

تصمیم گیری وعلاقه
پاسخ داده شدهMahdinazari پاسخ 51 سال قبل  • 
27 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
چگونگی حفظ انگیزه
پاسخ داده شدهMahdinazari پاسخ 51 سال قبل  • 
73 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
قرآن
بی پاسخ Sayyed Salar پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
6 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
ازدواج
پاسخ داده شدهSayyed Salar پاسخ 2 روز قبل  • 
37 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
اشتیاق سوزان
پاسخ داده شدهفرزانه محمودی پاسخ 5 روز قبل  • 
29 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
چگونه صبح زود بیدار شوم
پاسخ داده شدهفرزانه محمودی پاسخ 6 روز قبل  • 
51 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
چرا همه چی برام تیره و تار شده؟
پاسخ داده شدهفرزانه محمودی پاسخ 6 روز قبل  • 
37 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
چرا همیشه خسته و بی حوصله ام ؟
پاسخ داده شدهsafariparisa123456 پاسخ 7 روز قبل  • 
30 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
انرژی منفی در خانواده
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 1 هفته قبل  • 
35 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
چگونه توقعات بیجای دیگران را مدیریت کنم؟
پاسخ داده شدهفرزانه محمودی پاسخ 1 هفته قبل  • 
51 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
چگونه از دیگران قطع امید کنیم؟
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 1 هفته قبل  • 
30 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
چطوربا انتظار نداشتن از دیگران به آرامش برسم؟
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 1 هفته قبل  • 
38 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مدیریت ارتباطات با کنترل انتظارات و توقعات بیجای دیگران
پاسخ داده شدهAzizi پاسخ 1 هفته قبل  • 
31 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
میخوام خودکشی کنم. هیچ انگیزه ای برای ادامه زندگیم ندارم
بی پاسخ سیما پرسیده شد 2 هفته قبل  • 
37 نمایش0 پاسخ0 امتیاز