همیشه گفته اند که عقل سالم در بدن سالم است. برای اینکه بتوانید به اعتماد به نفس بالاتری برسید و بهتر روی مسائلی که می خواهید متمرکز شوید، باید در بعد جسمی هم عالی عمل کنید. در این صفحه می خواهیم به شما کمک کنیم تا با انجام حرکاتی در خانه به سادگی به آمادگی جسمی مناسب برسید. با ما همراه باشید