• راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و مقدمه ای بر آن
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و منشا آن
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و امید به رحمت الهی
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و معیار سنجش
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و قضاوت درست
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و تاثیر اندوه
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و دوست داشتن خود
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و آگاهی از ارزش خود
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و مولانا
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و آگاهی
  • راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و سخن پایانی
راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و مقدمه ای بر آن

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بسیاری از افراد به واسطه قالب های ذهنی اشتباه، مدام احساس گناه می کنند. اما لازم است در مورد این احساس از خود بپرسیم عذاب وجدان و احساس گناه می تواند به بهتر شدن ما کمک کند؟ راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه چه هستند و چگونه سبب ایجاد حس خوب در ما شود؟ آیا ممکن است گناهی از دیدگاه خداوند قابل بخشش نباشد؟ باورهای سنتی و انتقال نامناسب مفاهیم مذهبی نیز سبب ایجاد احساس گناه از کودکی، در فرهنگ های مختلف شده است. تعاریف مردم یک جامعه از کارهای خوب و بد، ممکن است از افراد جامعه ای دیگر کاملا متفاوت باشد. با ما همراه باشید و علاوه بر یادگیری راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه ، روایات و داستان های مفیدی از افراد تاثیر گذار تاریخ، چون پیامبران و عرفا را بخوانید. وب سایت موفقیت موسسه ملک پور همواره در تلاش است با ارائه مفیدترین راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه ، به شما در ایجاد زندگی بهتر کمک کند.

فایل تصویری موسسه ملک پور در خصوص راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه 

فایل صوتی موسسه ملک پور در خصوص راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه 

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و منشا آن

قبل از ارائه راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه لازم است در مورد منشأ آن آگاهی یابیم. وجود محدویت ها و قالب های تربیتی اشتباه، می تواند منشأ اصلی ایجاد احساس گناه باشد. این محدویت ها با جلوگیری از ایجاد آگاهی و شناخت درست افراد از جنس مخالف، گاهی سبب افزایش فساد و سر زدن امور ناپسند در افراد می شود. در برخی از فرهنگ ها، جداسازی جنسیتی، سبب می شود تنها منبع دریافت اطلاعات در مورد جنس مقابل، دوستان باشند و اغلب این اطلاعات به درستی منتقل نمی شود. کودکان و نوجوانان با رسیدن به سنی، کنجکاوی و سوالاتشان نیز در این مساله شروع می شود. سوالاتی مثل رابطه جنسی چیست و چه لذتی دارد؟ چطور نطفه شکل می گیرد؟ همه ما پس از اینکه متوجه می شویم انجام برخی کارها گناه دارد، با معنای گناه آشنا شده و احساس گناه را یاد می گیریم. افرادی هستند که احساس گناه و نا امیدی روزی آن ها را به جایی می رساند که ممکن است دست به خودکشی بزنند. این اتفاقات عموماً در  اثر قالب های ذهنی اشتباهی است که به ما القا شده است.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و امید به رحمت الهی

هر انسانی ممکن است دچار غلبه نفس و هوس های خود شود. این به این معنا نیست که انجام کارهای ناپسند را توجیه کنیم؛ اما صحیح نیست اینگونه قضاوت کنید که هیچ راهی برای بخشش شما از سوی خداوند وجود ندارد. گاهی احساس گناه به قدری سخت است که ممکن است برخی به خودکشی فکر کنند. اما مرگ شما فقط حذف مساله است. شما با بودن در این دنیا و انجام کار خیر فرصت جبران اعمال ناشایست خود را دارید. خودکشی حل مساله نیست. اولین منبع دین ما قرآن است و هر چیزی که نتوانید جواب آن را از قرآن پیدا کنید به گفته ائمه و امامان، روایات را با آیات قرآن می سنجیم تا از درست بودن آن مطمئن شویم. در قرآن کریم خداوند می فرماید” لا تقنطو من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا” اگر توبه کردید و دیگر گناهی مرتکب نشده اید، نباید از رحمت خدا غافل شوید. او همه گناهان را می بخشد. متاسفانه انسان هایی هستند که مکرر گناه می کنند، بدون ذره ای احساس گناه و پشیمانی. پشیمانی و توبه از گناه نشان می دهد که می توان به رحمت الهی امیدوار بود. امید به رحمت پروردگار یکی از مهمترین راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه است.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و امید به رحمت الهی

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و معیار سنجش

ممکن است گناه شما آنقدر بزرگ باشد که به عقیده برخی از مردم، هیچ گاه بخشیده نشود و فقط مرگ شما، آن را از بین ببرد. در این صورت، این احساس گناه در شما به حدی می رسد که گمان کنید بدترین انسان هستید. اما گناه شما دلیلی بر پاک بودن و بی گناه بدون دیگران نیست. یکی از راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه این است که معیار سنجش گناهان خود را قضاوت دیگران قرار ندهید. روایت است در زمان حضرت عیسی زنی که به بدترین زن شهر مشهور بود، برای اجرای حکم سنگ سار آماده کردند. عیسی (ع) گفت اول از همه من سنگی به او می زنم. پس از من، فقط کسانی می توانند سنگ بزنند که تا کنون هیچ گناهی مرتکب نشده باشد. هر کس این گونه باشد می تواند به او سنگ بزند. با شنیدن این سخن همه سنگ های خود را بر زمین انداختند و از این کار پشیمان شدند. چرا که همه می دانند مرتکب چه اعمالی شده اند. حضرت عیسی(ع) کسی است که به خاطر تبلیغ عشق در بین مردم به او بیش از سه سال فرصت ندادند و او را به صلیب کشیدند. اما در همین مدت کم، معجرات زیادی از ایشان دیده شد.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و چگونگی قضاوت

برای سنجش کارهای بد خود، هیچ قاضی غیر از خداوند را نپذیرید. قضاوت خداوند مانند سایر انسان ها نیست. استادی در دانشگاه هاروارد در درس قضاوت این مثال را برای دانشجویانش مطرح می کند. فرض کنید شما قاضی هستید، فردی نزد شما مراجعه می کند و می گوید من دو نفر را به عمد کشته ام. با ماشین خود به آنها زده ام. حکمش چیست؟ شما می گویید قطعاً باید مجازات شوید و غیر از این نیست. اما قبل از اینکه حکم اعدام او را بدهید از او می خواهید توضیح دهد چرا مرتکب این جرم شده است. فرد گناهکار می گوید: در کوچه ای باریک در حال رانندگی بودم که متوجه شدم ترمز ماشین کار نمی کند. انتهای کوچه 15 نفر ایستاده اند. کوچه ای فرعی در این کوچه بود، که دو نفر در آنجا بودند. من به این دلیل که 15 نفر را نکشم، ماشین را به سمت کوچه فرعی که 2 نفر فقط در آنجا بود، هدایت کردم. این کار را برای نجات جان 15 نفر دیگر انجام دادم. حال شما چه حکمی برای او در نظر می گیرد؟ او به عمد دو نفر را کشته است. اما در واقع برای نجات جان 15 نفر دیگر این کار را کرده است. در اینجا دیگر حکم قصاص نمی دهید. اطمینان به قضاوت درست پروردگار از جمله راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه است. پس دقت داشته باشید خداوند ما را با همین شرایطی که هستیم، می سنجد و می بخشد.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و چگونگی قضاوت

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و تاثیر اندوه

ممکن است کاری در برهه ای از زمان و یا در جامعه ای ناپسند اما در زمان یا جامعه ای دیگر پسندیده یا مباح باشد. پسندیده یا ناپسند بودن برخی اعمال، به دلیل دیدگاهی است که جامعه نسبت به آن مساله دارد. در تاریخ اقوامی بوده اند که پادشاهانش معتقد بودند، ازدواج مادر و فرزند امری رایج و لازم است. با این توجیه که خون پادشاه باید خالص باشد و کسی که خون غیر از پادشاه در او باشد، صلاحیت رهبری جامعه را ندارد. اما اکنون این کار در بین همه مردم، امری بسیار ناپسند است. با تغییر زمان، عقاید نیز تغییر یافته است. اما کاری که به هیچ عنوان پسندیده نیست، خودکشی، احساس گناه و خود سرزنشی مکرر است. هیچ حسی مثل احساس گناه، شما را به شیطان نزدیک نمی کند. اگر احساس گناه کنید، شیطان وجودتان را فرا می گیرد. این موضوعی است که در قرآن نیز بر آن تاکید شده است. حزن و اندوه، بزرگترین اثر شیطان است و مانع بکارگیری راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه خواهد شد. آدمی که اندوهگین است، با شیطان قرارداد می بندد و جسم، جان و روحش را در اختیار شیطان قرار می دهد.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و دوست داشتن خود

امتحان کنید مدتی خودتان را دوست داشته باشید. با هر شرایطی که دارید از خدا بخواهید شما را دوست داشته باشد. خداوند از پدر و مادر مهربان تر است. او مانند انسان ها فکر نمی کند. با خودکشی و اندوه موضوع حل نمی شود. این فکر بسیار غلط است. به آیات قرآن نگاه کنید. پروردگار در همه جای قرآن، پیامبر را بزرگ می کند و به او شخصیت می دهد. انسانی که خود را بزرگ ببیند، و بداند که خدا دوستش دارد، خداوند نیز برایش گام برمی دارد. اگر که فکر کنید خدا شما را دوست ندارد و قصد مجازاتتان را دارد، در ناخودآگاهتان اصلا جذب او نمی شوید. خداوند اوج رحمت و مهربانی است و به دنبال مجازات بنده هایش نیست. اگر به سوی برگردید، شما را مورد رحمت خود قرار می دهد. باید تلاش کنید در مسیر خوبی باشد. همین که بخواهید و نیتتان پاک باشد، خدا به شما کمک می کند. دوست داشتن و ارزش قائل شدن برای شخصیت خود، یکی از اساسی ترین راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه است.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و دوست داشتن خود.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و آگاهی از ارزش خود

یکی دیگر از راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه این است که از ارزش خود نزد خداوند بزرگ، آگاه باشید. خداوند در قرآن می فرماید: “من نهایت رحمت هستم.” اگر بخواهید به سوی او بازگردید، حتماً شما را بخشیده و می پذیرد. هر بار گناهی مرتکب شدید، باز هم می توانید به سمت او برگردید. او انسان را آفریده و تمایلات و وسوسه هایش را می شناسد. در آیه ای دیگر از قرآن کریم از قول پروردگار می خوانیم “من انسان را ضعیف خلق کردم.” قطعاً در زندگی، امتحانات سختی خواهیم داشت و آفریدگار می داند که ممکن است در برخی از امتحانات قبول نشویم. آیا کسی هست که هیچ گناهی نداشته باشد؟ حتی خدا در قرآن، خطاب به پیامبرش به او می گوید اشتباهی مرتکب شده ای پس به خاطر آن توبه کن. به خودتان شخصیت بدهید. خودتان را بزرگ کنید. خداوند در قرآن با شخصیت دادن و بزرگ کردن پیامبر، او را هدایت کرد. آیه 56 سوره احزاب را بخوانید و ببینید خداوند برای پیامبرش به اندازه ای ارزش قائل است که می فرماید خداوند و ملائکه برایش صلوات و درود می فرستند. “إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً”.  بدانید که خداوند رحمت بسیاری دارد و شما را با هر گناهی، باز هم دوست خواهد داشت.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و مولانا

در نهایت برای اینکه انسان بخواهد به نقطه عشق با خدا برسد و مثل مولانا اسمش در تاریخ ثبت شود، باید خداوند را اوج رحمت بداند. از نگاه انسان های شریف و عارفانی چون مولانا انسان با هر گناهی شایسته عشق است و می تواند به سوی خدا باز گردد. نقل است روزی مولانا و مریدانش از جایی می گذشتند. تعدادی زن بدکاره به آن ها نزدیک شدند. مریدان به زنان گفتند که شما کثیف و نجس هستید، پس به ما نزدیک نشوید. اما مولانا اینگونه رفتار نکرد. او با خوشرویی با آن ها برخورد کرد و به آنها شخصیت و ارزش داد. این رفتار او سبب شد زنانی که هیچ امیدی به توبه و پذیرش از سوی خداوند نداشتند، به گریه افتادند و و گفتند ما از کرده خود پشیمانیم، یعنی خداوند هم ما را می بخشد؟ مولانا به آن ها گفت، قطعا می بخشد. این رفتار مولانا به حدی تاثیر مثبت داشت که یکی از زنان تبدیل به عارفه ای شد و در مسیر عرفان وارد شد. به گونه ای که مورد قبول بسیاری از مردم زمان شد.

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و مولانا

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و آگاهی

یکی از بزرگترین اشتباهات این است که به ما گفته اند در لحظه ورود به دنیای پس از مرگ، فرشتگانی برای مجازات به سراغتان می آیند. در صورتی که خدا بسیار مهربان تر از این است که منتظر عذاب و مجازات بندگانش باشد. به اطراف خود نگاه کنید. کدهایی که خداوند برای آگاهی و شناخت به ما انسان ها داده را ببینید. از دیگر راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه ، آگاهی و شناخت خداوند با دقت به آفرینش اوست. به طبیعت دقت کنید و بعد قضاوت کنید که خداوند چگونه است. آن کسی که این جهان و زیبایی را خلق کرده، زیباتر از این همه آن هاست. بسیاری از انسان ها خداوند را به درستی نشناخته اند. کتاب های آسمانی مانند قرآن و انجیل را مطالعه کنید. هر بار که قران می خوانید، متوجه نکات بیشتری خواهید شد. در قرآن چندین برابر قهر خدا، صحبت از رحمت الهی است. هر کس می گوید خدا می خواهد مرا مجازات کند، رحمت الهی را ندیده است.

زندگی نامه بیل گیتس
کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید
کتاب صوتی هفت عادت مردمان مؤثر
راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه و سخن پایانی

راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه موضوعی بود که در این مقاله به آن پرداختیم. در این نوشتار با شرح منشا احساس گناه، راهکارهایی برای آرامش و رهایی از این احساس را بیان نمودیم. دانستیم که یکی از بزرگترین مسائلی که اعتماد به نفس انسان را نابود می کند، احساس گناه است. خداوند در قرآن به این مساله اشاره می کند که من انسان را خلق کرده ام و وسوسه هایش رامی شناسم. یکی از راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه ، امید به رحمت الهی و دانستن ارزش خویش نزد خداوند است. خداوند نهایت عشق، مرام و معرفت است. در مقاله راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه هم چنین خواندیم که هر جامعه ای، قالب های ذهنی متفاوتی از کارهای خوب و بد در ذهن افراد ایجاد می کند. این دیدگاه باعث می شود که افراد تحت هر شرایطی، مرتکب عملی که بد شناخته شده، شوند، از سوی دیگران رانده شده و احساس گناه زیادی در آن ها ایجاد شود. اما آیا واقعاً بخشیدن چنین افرادی امکان پذیر نیست؟ آنچه مسلم است، اشتباه بودن نا امیدی از رحمت و بخشش الهی تحت هر شرایط است. اصلی ترین راهکارهای آرامش و غلبه بر احساس گناه این است که هیچ چیز را به جز خدا باور نکنید. با مقالات وب سایت موفقیت همراه باشید تا در مورد اعتماد به نفس، محبت و بخشش خدا آگاهی یابید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *