• راهکارهای آرامش و خود شناسی و مقدمه ای بر آن

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و تعاریف روانشناسی

  • کودک

  • والد

  • بالغ

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و قالب های ذهنی

   • لزوم شناخت و تغییر قالب های ذهنی

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و تغییر نگاه

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و خدا شناسی

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و فرصت زندگی

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و هدف آفرینش

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و تعیین هدف

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و توصیه ها

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و کشف علایق

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و تولید موج مثبت

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و پیشرفت

 • راهکارهای آرامش و خود شناسی و سخن پایانی

راهکارهای آرامش و خود شناسی و مقدمه ای بر آن

راهکارهای آرامش و خود شناسی به همراه بیان تعاریف روانشناسی و چگونگی کشف علایق و تعیین هدف در این نوشتار به تفصیل بیان شده است. چگونه علایق و اهداف خود را کشف کرده و به آن ها دست یابیم؟ راهکارهای آرامش و خود شناسی چگونه می تواند سبب آرامش مان شود؟ یکی از دغدغه ها و سوالاتی که انسان ها در طول زندگی خود با آن مواجه هستند، موضوع هدف گذاری است. انسان های موفق در هر برهه از زندگی خود با به کار گیری راهکارهای آرامش و خود شناسی ، اهداف مشخصی داشته و برای رسیدن به آن برنامه ریزی و تلاش می کنند. در مقابل بسیاری از انسان ها به دلیل اینکه نمی توانند از قید عقاید و افکار گذشتگان خود رها شوند، حتی قادر به هدف گذاری برای خود نیستند. در مقاله راهکارهای آرامش و خود شناسی تلاش می کنیم این مشکل را ریشه یابی کنیم و سپس راه حل های کاربردی ارائه دهیم. با استفاده از مجموعه مقالات وب سایت موفقیت موسسه ملک پور، بیشتر و بهتر بیاموزید.

فایل تصویری موسسه ملک پور در خصوص راهکارهای آرامش و خود شناسی 

فایل صوتی موسسه ملک پور در خصوص راهکارهای آرامش و خود شناسی

راهکارهای آرامش و خود شناسی و تعاریف روانشناسی

آیا شما هم از آن دسته از افرادی هستید که امروز بر اساس طرز تفکر و تعقلی را والدین و جامعه، سال ها پیش برای شما تعریف کرده اند، زندگی می کنید؟ اگر پاسختان به این سوال مثبت است، مقاله راهکارهای آرامش و خود شناسی را حتما مطالعه کنید. ممکن است بتوانید دلایل اصلی افکار و عقاید اشتباهی که نمی توانید از آن ها رها شوید را در یابید. در ابتدا لازم است تعاریف مختصری از سه واژه کودک، والد و بالغ داشته باشیم. این سه واژه در واقع سه نقش و کاراکتری هستند که همه انسان ها در وجود خود دارند. برای دریافت اطلاعات کاملی در این خصوص می توانید کتاب وضعیت آخر را تهیه و مطالعه فرمایید. این کتاب یکی از بهترین کتاب های روانشناسی در دنیا است که الفبای روانشناسی را درس می دهد.

 • کودک

از لحظه ای که متولد می شویم و پا به این دنیا می گذاریم، شخصیت کودک در ما شکل می گیرد. نقش کودک در انسان نقش نیاز و ناتوانی است. ناتوانی در کودک موج می زند. کودک 4 ماهه موقع گرسنگی یا هر نیاز دیگری فقط گریه می کند. گریه به معنای نیاز است. باوری که هنگام تولد در ما شکل می گیرد این است که من ناتوانم و دیگران توانمند هستند. کودک به والدین خود نگاه می کند و بر اساس رفتارهای والدین آنچه بایدها و نبایدها را در می یابد.

 • والد

به مرور که بزرگ می شویم و استقلال پیدا می کنیم. علاوه بر کودکی که در ما است، کاراکتر دیگری به نام والد در ما به وجود می آید. بسیاری از جملاتی که در ذهن شماست، در واقع عقاید کاراکتر والد است. مثلا این عقیده که آنچه بر خود می پسندیم را برای دیگران نیز نکو می دانیم و بر عکس. اگر دقیق به این عقیده نگاه کنیم متوجه می شویم که این عقیده همیشه درست نیست. گاهی چیزی که برای خودمان می پسندیم، گزینه مناسبی برای دیگران نیست. در بسیاری از افراد این کاراکتر بسیار قوی است و در رفتارهایشان این کاراکتر غالب است. چیزهایی که والد به ما گفته ما سریع قبول می کنیم. در کودکی همه انسان ها تحت تاثیر قالب های ذهنی پدر و مادر هستیم.

 • بالغ

اگر جامعه به شما اجازه دهد که درست فکر کنید، خیلی از حقایق را می توانید کشف کنید. آنگاه کاراکتر دیگری غیر از والد و کودک در شما شکل می گیرد. نام این کاراکتر بالغ است. بالغ بر اساس منطق و تعقل تصمیم می گیرد. از اینکه موضوعی را کشف کند، نمی ترسد. خیلی از ترس ها و نگرانی های ما انسان ها آموزشی است. مثل ترس از سگ یا مردن. یک بچه کوچک به طور ذاتی و غیر ارادی از سگ یا موجودات دیگر نمی ترسد. پس بسیاری از ترس های انسان، حاصل آموزش است. در نتیجه ترس ها، ذهن انسان، خطر را می سازد.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و تعاریف روانشناسی

راهکارهای آرامش و خود شناسی و قالب های ذهنی

با آگاهی از تعاریف فوق، متوجه خواهید شد، خیلی از چیزهایی که امروز زندگی شما را تشکیل می دهد و باعث هدایت شما به سمت مسائل مختلف می شود، تفکراتی است که سال ها پیش به شما القا شده است. قالب های ذهنی که جامعه و والدین برای شما به وجود آورده اند، عقیده و باور شما را ساخته است. بنابراین شما جهان را از دریچه نگاه خودتان می بینید. و بر اساس افکار گذشته و قالب های ذهنی خود قضاوت می کنید. هدف گذاری یا عدم هدف گذاری شما بر اساس قالب های ذهنی تان است. در مبحث راهکارهای آرامش و خود شناسی ، خیلی مهم است که در مورد مسائل با تعقل و تعمق، فکر کنید و از بیرون به مسائل نگاه کنید. لزوم این تعقل این است که کاراکتر والد و قالب های ذهنی درون خود را بشناسید. همه ما انسان ها تا حدی تحت تاثیر والد خود هستیم و قالب های ذهنی را عموماً از والد گرفته ایم. مثلا 99 درصد افراد، دینی را انتخاب کرده اند که پدر و مادر داشته اند. در هنر زندگی کردن یاد می گیرید که قالب های ذهنی تان چیست و چگونه این قالب های ذهنی شکل می گیرد.

 • لزوم شناخت و تغییر قالب های ذهنی

بدترین تفکر این است که فکر کنید فقط و فقط با مثبت اندیشی همه چیز حل می شود. مثبت اندیشی می تواند باعث ارتقای راندمان، جذب امکانات مثبت و زمینه ساز بسیاری از پیشرفت های ما در جهان هستی باشد. ولی در مبحث راهکارهای آرامش و خود شناسی ، تشخیص اینکه مثبت اندیشی درست چیست، نیاز به تشخیص قالب های ذهنی دارد. اینکه والدین ما چه کسانی بوده اند و چگونه می اندیشیده اند؟ چه آموزشی جامعه به ما داده است؟ همه اینها موثر است. خیلی از ما در مورد دیگر اقوام و ملل احساس بدی داریم و دیدگاه مان این است که آن ها دشمن و خطرناک هستند. اما برخی از ما ممکن است با دیدن آن ها و شناختشان نظرمان عوض شود. این به دلیل قالب ذهنی  اشتباهی است که جامعه برای ما ساخته است. قالب های ذهنی در طی زمان در ما شکل می گیرد و بعد از گذشت زمان آنقدر قدرت می گیرد که تمام شخصیت ما را شکل می دهد. مثلا والدینی که نا امید هستند و دیدشان نسبت به زندگی سیاه است احتمال اینکه فرزندانشان نیز افسرده شوند بسیار زیاد است.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و قالب های ذهنی

راهکارهای آرامش و خود شناسی و تغییر نگاه

اگر از دیدگاه یک انسان موفق به جهان نگاه کنید، او می گوید جهان پر از زیبایی است. دنیا یک سفر است و ما برای استفاده از مواهب و منابعی که خداوند به ما داده، به دنیا آمده ایم. دلیل اینکه افراد موفق چنین دیدگاهی دارند، اکثرا به این علت است که دیدگاه ذهنی والدین خود را کنار گذاشته و به کدهایی که خداوند به ما داده، نگاه می کنند. به زیبایی های طبیعت و به نعمت های خدا توجه می کنند. باد، جنگل، اقیانوس، درختان، باران و به بسیاری از نعمت ها و مخلوقات خداوند را مشاهده کردند و متوجه شدند که جهان برای همه مردم خلق شده است. آن ها نگاهشان را به دنیا تغییر داده اند و دریافته اند که حتما خدایی در این دنیا وجود دارد که این همه زیبایی را خلق کرده است. تغییر نگاه یکی از مهمترین اصول در راهکارهای آرامش و خود شناسی است.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و تغییر نگاه

راهکارهای آرامش و خود شناسی و خدا شناسی

وقتی به خالق جهان پی می برید، او را بدون آنچه دیگران به شما گفته و خارج از آموزش های دینی و اجتماعی نگاه کنید. آنگاه قطعا جز زیبایی چیز دیگری نخواهید دید و مطمئناً به پروردگاری که این همه زیبایی را برای ما خلق کرده، ایمان می آورید. در همه مکاتب جانشین خدا بر روی زمین، انسان است و این عقیده، در مکاتب مختلف با بیان های مختلف گفته است. با دانستن این مهم، متوجه می شویم که تمام هستی به خاطر ما انسان ها خلق شده است. وقتی از این زاویه به دنیا نگاه کنید، متوجه خواهید شد که شما آمده اید تا از نعمت های خداوند استفاده کنید و لذت ببرید. هر کس به دلیلی به این دنیا آمده است و هدف گذاری هر کس متفاوت است. در هنر زندگی این مبحث به طور کامل تدریس شده است. با شناخت خالق جهان هستی، یکی دیگر از راهکارهای آرامش و خود شناسی را آموخته اید.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و خدا شناسی

راهکارهای آرامش و خود شناسی و فرصت زندگی

شک نکنید که هر کدام از ما در این دنیا منحصر به فرد هستیم. اینکه در بین 6 میلیون جمعیت پدر و مادرتان با هم آشنا شده و سپس از میان میلیون ها اسپرم، آنکه تبدیل به انسان شده، شما بوده اید، نشان می دهد که آمدن شما به این دنیا اتفاقی نبوده است. اگر بخواهیم به دنیا آمدن خودمان را بر اساس شانس محاسبه کنیم عددی بسیار کوچک بدست می آید. می توان گفت شانس اینکه یک انسان در این کره خاکی متولد شود نزدیک به صفر است. وقتی این شانس نصیب شما شده که در بین میلیاردها انسان دیگر که می توانسته اند به جای شما به دنیا بیایند، متولد شده اید، از این فرصت تا جایی که می توانید بهره  ببرید. شما یک موجود منحصر به فرد هستید. این تصادفی نیست. شما به این دنیا آمده اید که خودتان باشید نه اینکه راه پدر و مادرتان را در پیش بگیرید. استفاده از موهبت و فرصت زندگی یکی دیگر از راهکارهای آرامش و خود شناسی است.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و فرصت زندگی

راهکارهای آرامش و خود شناسی و هدف آفرینش

کشف هدف آفرینش یکی دیگر از راهکارهای آرامش و خود شناسی است. این شما هستید که باید هدف آفرینشتان را کشف کرده و از دنیا لذت ببرید. هدف شما زمانی درست است که تلاش برای رسیدن به آن، سبب شادی شما شود. دنیا مانند یک رودخانه ای است که از منبعی انرژی شروع شده و به سمت همان منبع انرژی در حرکت است. خداوند در آیه ای از قرآن کریم می فرماید “انا لله و انا الیه راجعون/ از سمت خداییم و به سمت خدا بر می گردیم”. وقتی با این دید به دنیا نگاه می کنید دیگر ترسی از مرگ ندارید. چرا که می دانید به سمت کسی می روید که از سوی او آمده اید. در مجموعه هنر زندگی کردن می آموزید که چگونه قالب های ذهنی غلط خود را بشکنید و دیگر ترسی نداشته باشید. همان خدایی که دنیا را به زیبایی را خلق کرده، دنیای پس از مرگ را نیز خلق کرده است و به ما نشانه هایی داده تا متوجه بزرگی و مهربانی اش شویم. امام حسین (ع) فرمودند: اگر انسان ها می دانستند که آن دنیا چقدر زیباست؛ فورا جان به جان آفرین تسلیم می کردند. ما به این دنیا آمده ایم که لذت را تجربه کنیم. برای اینکه روند طبیعی رشد را تجربه کنیم و به شکل زیباتری در جهان دیگری به دنیا بیاییم.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و هدف آفرینش

راهکارهای آرامش و خود شناسی و تعیین هدف

حال بیایید دنیا و خدا را بدون پیش داوری و قالب های ذهنی والد خود ببینید. چیزهایی را انتخاب کنید که با خلقتتان در هماهنگی است. روی جسم، روح، ذهن و جهان مادی خود کار کنید. یکی دیگر از راهکارهای آرامش و خود شناسی این است که نعمت های خدا و ثروت را دوست داشته باشید و خود را لایق آن ها بدانید. به امکانات و نعمت های فراوانی که می توانید داشته باشید فکر کنید و باور کنید که شما هم در این دنیا می توانید به این نعمات برسید و از آن ها لذت ببرید. خودتان، هدفتان را مشخص کنید. برای این کار در جایی که آرامش دارید بنشینید و هدفتان و آنچه دوست دارید را تعیین کنید. در زیبایی ها تعمق کنید و در آن غرق شوید. سپس تصمیم بگیرید هدفتان چیست؟ وقتی هدفتان را مشخص کنید، می توانید به آن دست یابید. وقتی در این مسیر پا می گذارید و قالب های ذهنی خود را می شکنید، جهان نیز شروع به هدایت شما به راهی که نعمت و برکت در آن وجود دارد، خواهد کرد.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و تعیین هدف

راهکارهای آرامش و خود شناسی و توصیه ها

وقتی در وضعیتی قرار می گیرید که حالتان خوب و انرژی تان مثبت است، روحیه شما تغییر می کند، در نتیجه هر لحظه از زندگیتان شاد هستید و از آن لذت می برید. در این وضعیت، می توان هدف را پیدا کرد و زندگی کرد. آنگاه که در می یابید هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست، ترسی دیگر در شما وجود نخواهد داشت. پس برای تعیین اهدافتان در ابتدا از انسان های منفی دوری کنید. در وضعیتی قرار بگیرید که از زندگی نا امید و ناراضی نباشید. بیماری های روانی از سرما خوردگی هم زودتر انتقال می یابد. اگر با افراد مثبت در ارتباط باشید دیدگاهتان نیز تغییر می کند. برای اینکه اهدافتان را بشناسید و از زندگی لذت ببرید، جهان را از دیدگاه واقعی، بدون پیش داوری و قالب ذهنی خود ببینید، کشف کنید و لذت ببرید. هیچ قدرت، احساس و اندیشه ای بیشتر از اینکه خودتان متوجه خواسته ها و علایقتان شوید، شما را خوشحال نمی کند. این توصیه ها را در راهکارهای آرامش و خود شناسی جدی بگیرید.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و توصیه ها

راهکارهای آرامش و خود شناسی و کشف علایق

هیچ چیز، جهان شما را غیر از خودتان و افکارتان تشکیل نمی دهد. اینکه نمی توانید هدفی را معین کنید به این دلیل است که به دنبال چیزی که دوست دارید، نرفته اید. وقتی به دنبال رؤیاهایتان و آنچه دوست دارید، بروید و هنگامی که تعمق می کنید، برای چیزهایی که دوست دارید، وقت می گذارید و هزینه می کنید، خود به خود در مسیری قرار می گیرید که هدف های جدیدتان را می شناسید. در زندگی تنها یک هدف وجود ندارد. شما در هر مقطعی از زندگی قرار بگیرید، هدف های جدید برای شما باز می شود. اهداف در زندگی مانند مراحل یک بازی است. در هر مرحله اهداف و ماموریت شما عوض می شود. زندگی نیز دقیقا همین گونه است. هر چه قدر جلو می روید، متوجه خواهیدشد که جهان هستی چیزهای جالب تری دارد. زندگی بیش از انچه تصور می کنید می تواند زیبا باشد. علایق خود را کشف کنید و این گونه یکی دیگر از راهکارهای آرامش و خود شناسی را در زندگی به کار ببنیدید.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و کشف علایق

راهکارهای آرامش و خود شناسی و تولید موج مثبت

زندگی کردن هنری است که باید آن را فرا بگیرید. وقتی هنر زندگی کردن را بیاموزید و در جریان انرژی مثبت قرار بگیرید، به خودتان، فعالیت ها و علایقتان بیندیشید. در خود واقعی تان تعمق کنید. وقتی از دریچه ذهن و واقعیت ها، به دنیای اطراف نگاه کنید و زمانی که تمرکز و توجه خود را به زیبایی ها بدهید، غیر ممکن ها ممکن می شود. اینجاست که شما واقعا امواج مثبت تولید می کنید و اینجاست که این انرژی ها تبدیل به واقعیت می شود. زندگی موفق در تمام ابعاد و جهات است. موفقیت در روابط خانوادگی، داشتن همسر و فرزندان خوب و شادی بی انتها غیر ممکن نیست. هدف در زندگی، لذت بردن و شادی کردن در همه لحظه های آن است. با به کار گیری راهکارهای آرامش و خود شناسی می توانید به فردی قدرتمند در زمینه تولید امواج مثبت تبدیل شوید.

راهکارهای آرامش و خود شناسی و تولید موج مثبت

راهکارهای آرامش و خود شناسی و پیشرفت

اگر راهکارهای آرامش و خود شناسی را به خوبی فرا گیرید و خودتان را خوب بشناسید، بسیاری از موقعیت ها خود به خود برای شما به وجود می آید. البته مشکلات همیشه وجود دارند و اینگونه نیست که با انرژی مثبت هیچ اتفاق منفی رخ ندهد. هیچ انسانی در زندگی اش بدون مقابله با اتفاقات بد و ناخواسته موفق نشده است. ولی وقتی هدف دارید و در راهی هستید که دوست دارید، حاضرید برای هدفتان هر سختی را تحمل کنید. در این صورت هیچ چیز تمرکز شما را بهم نمی زند. جهان را رودخانه ای از انرژی ببینید و سعی کنید دنیا را بدون پیش زمینه ذهنی که به شما القا شده و با واقعیت ها و از دیدگاه بالغ، مشاهده کنید. وقتی زیبایی ها را ببینید و خودتان خدا را کشف کنید، در سفری که ملا صدرا به آن اسفار اربعه می گوید قرار می گیرید. در نهایت جهان اطرف برای شما پیام آور خدایی است که شما را خلق کرده است.

زندگی نامه بیل گیتس
کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید
کتاب صوتی هفت عادت مردمان مؤثر
راهکارهای آرامش و خود شناسی و سخن پایانی

راهکارهای آرامش و خود شناسی با بیان مختصری از نقش های درونی هر انسان و هم چنین شرح مفیدترین راهکارها را در این مقاله بیان کردیم. در مقاله راهکارهای آرامش و خود شناسی با مفاهیم کودک، والد و بالغ آشنا شدیم و آموختیم برای اینکه بتوانیم اهدافمان را بشناسیم و راهمان را پیدا کنیم، می بایست از قالب ذهنی غلط رها شویم. در مسیر به کار بستن راهکارهای آرامش و خود شناسی خیلی مهم است که خودتان کشف کنید که چه می خواهید؟ وقتی دنبال رؤیاهای خود باشید، هیچ چیز نمی تواند راهتان را تغییر دهد، چون این همان چیزی است که به خاطرش به دنیا آمده اید. با یادگیری راهکارهای آرامش و خود شناسی ، به جایی می رسید که خودتان احساس می کنید این راهی است که بخاطرش به دنیا آمده اید. سوالات خود را در وب سایت ما بنویسید و منتظر پاسخ سوالات خود باشید.

2 پاسخ
 1. نامدار
  نامدار گفته:

  جا داره تشکر کنم از زحمات شما استاد عزیز و بگم که از ایران ، تهران ، موج موج انرژی مثبت و فراوانی براتون میفرستم و تشکر میکنم که این گونه عادات ناصحیح هموطنانتون را سعی در اصلاحش دارید و ایقدر دلی و قلبی کار میکنید . به نظرم کاری که شما میکنید دقیقا رضایت خدا رو شامل میشه و اون هم هدایت خلق به زیبایی ها و راه راست . خلاصه که این مسیر رو ادامه بدید و بدونید خیلی از انرژی هایی که به ما میدید صدبرابر فراوانی برای خودتون و خانواده محترمتون داره استاد . ارادتمند شماییم
  Thank you again and see you soon

  پاسخ
  • z.ghasemi
   z.ghasemi گفته:

   عرض ادب و احترام دوست عزیز
   از اینکه با نظرات مثبت خود برای ما انرژی مثبت به ارمغان می آورید بسیار سپاسگزاریم.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *